2021-04-01 uppdaterat med valpar ,bloggoch bilder på Loki

2021-02-04  Valpar väntas se under valpar.

2021-01-28 Ny tik till kenneln,välkommen Sky !

 

2020-12-16   Julhälsning !

 

Julkort Sky